logo konferencji
Instytut Transportu samochodowego               PSNR: Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu               Instytut Chemii Przemysłowej          English Version
PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT HONOROWY Ministerstwo środowiska Ministerstwo Infrastruktury        Ministerstwo Gospodarki
PATRONAT MEDIALNY polimery               Elastomery              

Chemik               recykling              

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINÓW

Komitet Organizacyjny Konferencji, przedłuża termin przesyłania dwustronicowych streszczeń wystąpień oraz zgłaszania uczestnictwa w konferencji do dnia 1 sierpnia 2011 r.

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu

Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa


Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

przy współpracy z:

 • Politechniką Warszawską,
 • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Wojskową Akademią Techniczną,
 • Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 • uprzejmie zapraszają do udziału w

  Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
  PROBLEMY RECYKLINGU 2011

  która odbędzie w dniach 5-8 października 2011 r.w Centrum Konferencyjnym „Holiday Inn” w Józefowie k.Otwocka
  PAN: Komitet Transportu

  Komitet Transportu PAN


  SPONSORZY INTER CARS
  Orlen

  EuroBac

  tabla

  Utal

  3M

  silikony

  fors

  pzpm